VI ÄR EN SEYF-GODKÄND SKOLA OCH HOS OSS KAN DU UTBILDA DIG TILL FRANSSTYLIST I BÅDE SINGEL OCH VOLYM.

Här får ni en av Sveriges mest gedigna fransutbildningar där kvalitet och “hands on training” är av största vikt.
 
Vi skapar morgondagens stylister inom både fransar och bryn.
Vårt utbildningsmaterial är levande och vi förnyar oss ständigt för att följa marknaden. Vi brinner för att föra branschen framåt.
 
Vår skola samt utbildning är SEYF-certifierad vilket innebär att vi följer gällande kriterier vad gäller utbildningens mål, kursmaterial, teori, praktik, samt certifikatprov.
Läs mer om våra utbildningar nedan.