Sök
Close this search box.

QueenBee 0.5-1sek

239,00 kr Exkl. moms

Nu är hon äntligen här!!!

QueenBee är ett högpresterande lim med fantastiska återbesök.

Kolsvart lim med en tunn viskositet och klättrar inte limmet upp i dina volymknippen utan stannar där du vill ha det.

Detta lim kan du använda till både singel och volymfransar.

 

*Svart lim

*Optimal temp 18-28grader

*Optimal luftfuktighet 20-70%

*Normal odör samt ånga

*Hållbarhet 2 månader

*Hållbarhet oöppnad 6 månader

5g

 

Öppnad flaska håller upp till ca 2 månader om den förvara i en gluecontainer och oöppnad flaska ca 6 månader.

Förvaras inte i solljus utan förvaras mörkt, svalt och torrt gärna i en gluecontainer för bästa hållbarhet. Lim som förvaras under 5 grader eller över 50 grader tappar sin hållbarhet.

Öppnad flaska som inte förvaras i Gluecontainer håller 1 månad.

Med en grundlig rengöring så får du optimala återbesök.

För att få ditt lim att prestera fullt ut är det viktigt att du startar varje arbetstillfälle med att först klämma lite på limflaskan så att all luft kommer ut sen tar du en gluewipe och skakar din flaska upp och ner, detta för att innehållet skall blanda sig ordentligt. Häll bort första droppen och sedan häller du en droppen på din limpalett. Torka noga av pipen på ditt lim för att undvika spill runt nosen på limmet vilket gör att korken kan fastna och pipen kan då brytas av i värst fall.

Fullständigt Säkerhetsdatablad kan du ladda ner via https://fransstylisterna.se/sakerhetsdatablad/

Endast för professionellt bruk, produkten får därmed endast brukas av yrkesmässiga användare.

 

Åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning: Frisk luft och vila. Kvarstår symptom uppsök läkare. Vid andningssvårigheter kontakta läkare omedelbart.

Vid kontakt med ögonen: Täck ögat med varma, våta omslag tills ögonlocken särat sig. Tvinga inte isär hoplimmade ögonlock.
Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser.
Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstår kontakta läkare, helst ögonspecialist.

Vid hudkontakt: Tag av förorenade kläder.
Tvätta huden med tvål och vatten.
Om symptom uppkommer, kontakta läkare.

Vid förtäring: Skölj näsa, mun och svalg med vatten.