Övningsfransar

Övningsfransar då du vill öva isolering och applicering
10mm som  längst