Biomooi lim 305

Biomooi lim 305
Snabbt lim med torktid på 2 sekunder
Oöppnad 6 månader
Öppnad ca 2 månader

Cyanoakrylat

Endast för professionellt bruk, produkten får därmed endast brukas av yrkesmässiga användare.
Endast utvärtes bruk
Fara. Fäster snabbt på hud och ögon, förvaras oåtkomligt för barn.
/>Kan orsaka allergisk reaktion.
Skakas 30 sekunder före användning och häll bort första droppen

OBS!!!